W co musi być wyposażony rower w Polsce ?

W jakie elementy musi być wyposażony obowiązkowo rower w Polsce ?

W tym artykule odpowiemy na pytanie jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru miejskiego do pruszania się po mieście bez narażenia się na otrzymanie mandatu oraz za jakie zachowania podczas kierowania jednośladem możemy narazić się na jego otrzymanie. Wymogi wyposażenia roweru są na prawdę podstawowe i niewygórowane, a wielu wypadkach mogą ochronić Nasze zdrowie lub nawet życie. Każdy z Nas słyszał na pewno jak skończyła się jazda po zmroku bez oświetlenia.

Poniżej zostało wymienione obowiązkowe wyposażenie roweru miejskiego według rozporządzenia wydanego na mocy delegacji zawartej w ustawie – prawo o ruchu drogowym:

  •  minimum jedno światło przednie o barwie białej lub żółtej o świetle ciągłym lub migającym,
  • minimum jedno światło tylne czerwone, odblaskowe,
  • minimum jedno światło tylne czerwone o świetle ciągłym lub migającym.
  • minimum w jeden skutecznie działający hamulec;
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
  • jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką konieczne jest wyposażenie roweru w kierunkowskazy

Warto dodać, że obowiązkowe oświetlenie roweru jest wymagane tylko w przypadku jazdy po zmroku. Jeżeli poruszamy się w ciagu dnia, nie musimy mieć włączonycha a nawet zamontowanych świateł w rowerze.

  

Dobrym rozwiązaniem jest zakup światła tylniego czerwonego z wbudowanym odblaskiem, dzięki czemu jednym produktem spełniamy dwa wymagania określone w obowiązkowym wyposażeniu roweru.

np. Lampa City z wbudowanym odblaskiem

Cena: 15zł

Link: https://www.bikesbazaar.pl/pl/prod/lampki-i-oswietlenie-rowerowe/lampka-city-tylna-na-bagaznik

 

Poniżej przedstawiamy pełne rozporządzenie ministra infrastruktury:

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r.

+ nowelizacja z października 2012

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)

Dział II

Wymiary, masy i naciski osi pojazdu

§ 2. 1. Długość pojazdu, nie może przekraczać:

7) motocykla, motoroweru lub roweru oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru lub roweru i przyczepy - 4,00 m.

Dział V

Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego

§ 53.

1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej.

§ 56.

1.Światła pojazdów o których mowa w § 53-55 powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;

2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;

2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:

1) barwy żółtej samochodowej:

a) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa w § 53–55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi,

b) na pedałach roweru i motoroweru;

2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

2a. Światła, o których mowa w ust. 2, mogą nie spełniać warunków określonych w ust. 1 pkt 2–4.

2b. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się:

1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo

2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

3. Jeżeli do pojazdu zaprzęgowego, roweru, wózka rowerowego lub motoroweru są przyczepione: inny pojazd albo maszyna, albo urządzenie, powinny one być wyposażone co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu, a ponadto w jedno światło pozycyjne barwy białej widoczne z przodu, jeżeli szerokość ciągniętych: pojazdu albo maszyny, albo urządzenia przekracza szerokość pojazdu ciągnącego; światła te powinny odpowiadać warunkom określonym w ust. 1.

3a. Do świateł pozycyjnych, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do przyczepy ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy, stosuje się § 53 ust. 1a.

 

 

 

‘’ Design is destiny in Our hand  fate in Your eyes ”